BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
28679
28 Oca 2020

Başvuru Yapmadan Önce;

a. Bilgi edinme başvurusu yapmadan önce, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliği inceleyiniz.

b. Bilgi edinme başvurunuza konu olan talebinizin Hava Kuvvetleri Komutanlığı internet sitesinde yayımlanmış bilgiler arasında yer alıp almadığını kontrol ediniz.

c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bilgi Edinme Birimlerine başvuru yapmadan önce “Bilgi Edinme Birimi” linkinde yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” başlığını inceleyiniz.

ç. Personel ve öğrenci alımları ile ilgili sorularınız için İnsan Kaynakları Personel ve Öğrenci Alımları bölümünü inceleyiniz. Personel ve öğrenci alımları, alım yapılacağı dönemlerde Internet sitemiz, afişler, duyurular ve basın yoluyla ilan edilmektedir. İlanlarda başvuru zamanları, başvuru kılavuzu temin yerleri, giriş şartları vb. ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgiler yer almaktadır. Başvuru kılavuzlarını inceledikten sonra kılavuzda yer almayan bilgiler için Bilgi Edinme Birimine başvurabilirsiniz. Başvuru kılavuzları Bilgi Edinme Birimleri tarafından gönderilmemektedir, kılavuz talebinde bulunmayınız.

d. Askerlik ve asker alma işlemleri ile ilgili bilgi edinmek için, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi web sayfasını(www.msb.gov.tr/Askeralma/Anasayfa) inceleyinize.

e. Bilgi edinme başvurunuzu Kanunun 6'ncı ve Yönetmeliğin 9 ile 10'uncu maddelerinde belirtilen başvuru usullerine uygun olarak yapınız. Kanun ve Yönetmelik gereği bilgi edinme başvurularının yazılı veya elektronik olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca bilgi edinme başvuru formundaki ilgili maddelerin eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Eksik ya da yanlış bilgiler içeren başvurularınız değerlendirmeye alınmaz.

(1) Yazılı başvurularda; ad soyad, açık adres ve imzanın belirtilmesi,

(2) Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ad, soyad, T.C. Kimlik Nu. ve adresin belirtilmesi,

(3) Talep edilen bilgi veya belgenin açık olarak belirtilmesi,

(4) İstenen cevabın elektronik olması halinde elektronik posta adresinin belirtilmesi,

(5) Tüzel kişiler için yapılan müracaatlarda onaylı yetki belgesi gerekmektedir.

f. Bilgi edinme başvurularınızı, konunuzla ilgili komutanlığı seçerek yapınız.
g. Yargı denetimi dışında kalan işlemler, devlet sırrına, ülkenin ekonomik çıkarlarına, istihbarata, idari soruşturma ile adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği, ticari sır, fikir ve sanat eserleri, kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler ile mütalaa talepleri, gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler niteliğindeki başvurular kısmen veya tamamen reddedilir.

ğ. Kanunun 21’inci maddesi gereği; özel hayatın gizliliği kapsamında adres, telefon nu. vb. özel bilgiler verilememektedir.

h. Bilgi edinme başvurularınızın, Kanunun 10’uncu Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereği ücretlendirilebileceğini biliniz.

ı. Kanunun 11’inci, Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereği bilgi veya belgeye erişim 15 İş Gününde sağlanır. Ancak istenen bilgi veya belgenin başvurulan kurum veya kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda, bilgi veya belgeye erişim 30 İş Günü içinde sağlanır.Okudum ve Devam Etmek İstiyorum »

OKUDUM DEVEM ETMEK İSTİYORUM >>

 
Bağlantılar