GÖREVİMİZ
11771
14 Mar 2023


Hava Teknik Okullar Komutanlığının görevi; çağdaş havacılık teknolojisini takip edebilecek ve uygulayabilecek yeterlilikte kalifiye personelin Hava Kuvvetleri'ne kazandırılması amacıyla değişik sınıf, branş ve ihtisaslar da personeli seçmek, teknik ve akademik eğitimlerini vermektir.

 
Bağlantılar